Konfirmasjoner 2022


Fast endring av tidspunkt for konfirmasjoner i Eidanger sokn fra og med 2022.

 

Det ble på sist menighetsrådsmøte bestemt at tidspunktet for konfirmasjonsgudstjenestene i Eidanger sokn skal flyttes fra mai til september på permanent basis. 

På grunn av korona-situasjonen ble konfirmasjonene flyttet fra vår til høst i fjor, og har av samme grunn blitt flyttet frem i år. Det har nå blitt bestemt at vi også i fortsettelsen, det vil si fra og med 2022, holder frem i samme spor. Dette betyr at oppstarten for konfirmantopplegget blir på nyåret, og konfirmant-tiden avsluttes med leir i august og konfirmasjoner i september hvert år. Dermed kan vi gi et bedre tilbud til ungdom etter konfirmasjonen hver høst, og alle som blir konfirmert vil få tilbud om et nyutviklet lederkurs kalt Copilot og andre tilbud om fellesskap og deltakelse bøant ungdomer i menigheten. 

Her er en oversikt over når det blir konfirmasjoner i de ulike kirkene våre: 

 • Første helg i september:
  • Heistad/Brattåskonfirmanter i Eidanger kirke (både lørdag og søndag)
  • Stridsklev-konfirmanter i Stridsklev kirke (både lørdag og søndag)
 • Andre helg i september: 
  • Bergsbygda/Bjørkedalen/Eidanger-konfirmanter i Eidanger kirke (både lørdag og søndag)
  • Langangenkonfirmanter i Langangen kirke (søndag)
  • Herøyakonfirmanter i Herøya kirke (søndag)
  • Brevikskonfirmanter i Brevik kirke (søndag)

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål, vi gleder oss til å bli kjent med nye konfirmanter og til å bygge felleskap blant ungdommer i menigheten vår.

Tilbake