Velkommen til Eidanger sokn


Eidanger er et stort sokn med fem kirker. De ulike kirkene har ulik alder og ulikt preg, fra middelalderkirke på Eidanger, tradisjonell langkirke i tre i Langangen og arbeidskirker i Brevik, på Herøya og Stridklev.

I 2016  blei Eidanger, Brevik og Klevstrand menigheter slått sammen, og utgjør nå Eidanger sokn. De ulike kirkene og stedene legger til rette for ulike aktiviteter. Vi har også en del aktivitet på Heistad bedehus, og enkelte gudstjenester på Sandøya bedehus og i Stranda kapell. 

De flotte bildene øverst på forsida vår er vinnere av årets fotokonkurranse. Herøya kirke, foto: Bjørn Rudborg. Eidanger kirke, foto: Kari Øen Johansen. Stranda kapell, foto: Karin Løvikene.