Barn- og unge


Barn og unge er verdifulle i menighetens fellesskap. Vi ønsker å tilby gode møtepunkt og meningsfulle opplevelser.

Noen ganger i måneden har vi tilbud som passer for hele familien og er åpne for alle. Andre tilbud går over en ettermiddag eller helg, og er retta mot spesielle alderstrinn. Under ser dere våre aktuelle tilbud til barn og familier.