Kontaktinformasjon


Eidanger menighet

Adresse: Jernbanegata 3, 3916 Porsgrunn - se kart
Telefon: 35 56 34 00
Epost: eidanger.menighet@kirken.no

Diakon

Merete Magnushommen Andersen

41331734

Send epost

Kirketjener

Sigmund Arnoldsen

48120374

Send epost

Kirketjener

Inger Auen

90069728

Send epost

Kantor

John Stuart Beech

97523254

Send epost

Prest

Aud Bergheim

97188890

Send epost

Kateket

Henning Boklund

48157020

Send epost

Seniorprest

Georg Eduard Eichsteller

47252192

Send epost

Trosopplærer

Mona Skjærstad Grønseth

99502685

Send epost

Menighetssekretær

Mona Hovland

47763054

Send epost

Trosopplærer

Cecilie Landre

48954918

Send epost

Kantor

Dagfinn Olsen

90795396

Send epost

Menighetspedagog - i permisjon

Merete Orlien

40905600

Send epost

Menighetssekr./kirketj.

Inger Røe

48894855

Send epost

Prest

Janne Sannesmoen

95101623

Send epost

Prest

Håkon Stornes

91771414

Send epost