Kontaktinformasjon


Eidanger menighet

Adresse: Jernbanegata 3, 3916 Porsgrunn - se kart
Telefon: 35 56 34 00
Epost: eidanger.menighet@kirken.no

Diakonimedarbeider

Merete Magnushommen Andersen

41331734

Send e-post

Kirketjener

Sigmund Arnoldsen

48120374

Send e-post

Kirketjener

Inger Auen

90069728

Send e-post

Sokneprest

Aud Bergheim

35 56 34 16

97188890

Send e-post

Kateket

Henning Boklund

35563410

48157020

Send e-post

Prest

Georg Eduard Eichsteller

47252192

Send e-post

Trosopplæringsleder

Mona Skjærstad Grønseth

35563428

99502685

Send e-post

Prest

Allan Hjort

35 56 34 17

48429555

Send e-post

Menighetssekretær

Mona Hovland

35 56 34 03

Send e-post

Trosopplærer

Cecilie Landre

35 56 34 14

48954918

Send e-post

Trosopplæringsmedarbeider

Monica Lid

92202541

Send e-post

Menighetspedagog

Ingrid Baksaas Nordli

35 56 34 13

93452078

Send e-post

Kantor

Dagfinn Olsen

90795396

Send e-post

Menighetspedagog

Merete Orlien

35 56 34 25

40905600

Send e-post

Menighetssekr./kirketj.

Inger Røe

35 56 34 05

48894855

Send e-post

Diakon

Hanne Louise Salvesen

35563425

41289197

Send e-post

Prest

Håkon Stornes

35563418

91771414

Send e-post