Om Eidanger menighet


Eidanger er et stort sokn med fem kirker, samt to bedehus og et kapell.

Her kan du finne informasjon om kirkene, menighetsrådet, menighetsblad mm. Etterhvert kan du også finne informasjon om utleie av lokaler, gaver til arbeidet mm.