Begravelse


En verdig og meningsfull avskjed

Begravelse

En begravelse er en anledning til å si farvel, takke for livet som har vært og for å samles i sorgen. I kirka får du en personlig avskjed med avdøde. Rammen er meningsfull og trygg.

Vi overlater sammen den døde i Guds hender. I begravelsen deles minneord, tekster, bønner, musikk og salmer – alt sammen bærer budskap om det kristne håpet om at kjærligheten er sterkere enn døden.

 

Hva skjer i en begravelse i kirka?

En begravelse består av en rekke faste ledd - en liturgi. Det er musikk og salmer, minneord om den avdøde, lesing av tekst fra Bibelen, tale og bønn. Vanligvis varer seremonien under en time. Ved en begravelse avsluttes seremonien ute på gravstedet, og kista senkes ned i jorda. Ved en bisettelse avsluttes seremonien inne i kirka/krematoriet, og kista med avdøde blir deretter frakta til krematoriet for kremering. Urna fra kremasjonen blir satt ned på gravstedet noen uker seinere.  
Her kan du laste ned hele liturgien for gravferd i Den norske kirke

 

Planlegge en begravelse

Ofte vil den/de som har ansvaret for en begravelse ta kontakt med et begravelsesbyrå som hjelper i planlegging og gjennomføring. Tenk gjennom og snakk om hva dere selv vil gjøre og bidra med av det praktiske og i begravelsesseremonien. Uansett blir du invitert til en samtale med presten som skal lede begravelsen. Samtalen handler om den som er død, og om begravelsen som skal skje.

Begravelse i kirka er personlig, uansett. Det finnes flere muligheter for å delta aktivt i planlegging og gjennomføring av det som skal skje. I samtale med kirka kan du avtale valg av musikk og salmer, lesning av dikt eller andre tekster, og om du eller andre i familie eller vennekrets vil holde minneord. Du kan også komme med andre ønsker for innhold og rammer rundt seremonien.

Her kan du lese mer om planlegging av en begravelse

 

Tilbud ved sorg og dødsfall 

Ved sorg og dødsfall har vi mennesker ulike behov og reaksjoner. Det er det rom for i kirka, og du er ikke alene. Kirka har lang erfaring og ønsker å være der for deg og de rundt deg som trenger støtte i det vonde.
Eidanger sokn har tilbud om sorggrupper i samarbeid med Porsgrunn sokn. 

 

Gravsteder i Porsgrunn

Kart over gravstene som blir brukt i Porsgrunn