Sorggruppe


Sorggruppe starter opp 3.oktober

Oppstart av nye sorggrupper 3.oktober 2023


«Her kan en komme slik en er, når man kjenner seg mest sårbar. Her trenger man ikke å forsvare noe. Det å møte andre mennesker som har opplevd det samme har stor betydning.» (sitat fra en tidligere deltaker)


En sorggruppe har til hensikt å gjøre sorgen lettere å bære, for mennesker i sorg – etter dødsfall eller samlivsbrudd. Vi i Porsgrunn og Eidanger sokn er glad for å kunne tilby sorggrupper, da vi har erfaring med at det er nyttig å samles på denne måten. Dette er gratis tilbud for hele Grenland.

Vi inviterer igjen til oppstart av nye sorggrupper 3.oktober kl 15-17. Vi møtes annen hver tirsdag i Østre Porsgrunn kirke. 

 Datoer denne høsten: 3.okt, 24,okt, 7.nov,21.nov og 28.nov Hver samling begynner med en felles innledning om et aktuelt tema. Etterpå er det samtaler i grupper. 

Tilbudet er et lavterskeltilbud, gratis, og livssynsåpent. Vi ønsker at deltakere forplikter seg til de samlingene en sorggruppe varer. Varmt velkommen er du!

Informasjon / påmelding:
Diakon i Porsgrunn sokn: Margrét Ólöf Magnúsdóttir, tlf. 90813739, e-post: mm226@kirken.no
Diakon i Eidanger sokn: Merete M Andersen, tlf: 41 33 17 34, e-post: ma969@kirken.no
 

Tilbake