Eidangerposten og Brevik menighetsblad


Eidangerposten er kirkeblad for Eidanger, Herøya, Stridsklev og Langangen.
Brevik menighetsblad dekker Brevik kirke. 

 

Eidangerposten og Brevik menighetsblad kommer ut fire ganger i året.