Kirketaco Brevik


Velkommen til kirketaco i Brevik første onsdag i månden. 

Den første onsdagen i månenden inviterer vi til Kirketaco i Brevik kirke. Tacomiddag, hyggelig felleskap og aktiviteter for barna. Vi spleiser på maten, 25/50 kr for barn/voksne og maks 100kr pr familie. Påmelding på SMS til diakon Merete M Andersen: 41 33 17 34. 

Datoer for høsten: Onsdag 6.sept, onsdag 4.okt, onsdag 1.nov og onsdag 6.des kl 16-18

VELKOMMEN

Tilbake